Tårnpumper

 

Vi disponerer betongpumper (tårnpumper)

En tårnpumpe har en normal størrelse på 28-53 meter. I tillegg kan det skjøtes på med rør og/eller slanger. Rekkevidden på denne måten kan normalt økes med 40-50meter. Ved behov av lengre slangutlegg og vanskelig byggeplass tilkommer hjelpemann.

Ved bestilling må det opplyses om eventuelle behov for ekstra rør/slanger/annet ønsket utstyr. Tårnpumper trenger et meget stabilt underlag og en romslig riggplass.

 

Ta kontakt med lokal betongfabrikk for informasjon om hvilke typer pumper som er disponible.

Se også egen veiledning vedr. pumpeleveranser.

Betong Øst AS

Mårvegen 14, Postboks 1223
2206 Kongsvinger

Tlf: 62 88 81 11

Org. nr: 976 076 850 MVA

Følg oss

(c) 2022 Betong Øst - Levert av Evolve Communication