Slipt gulv

God planlegging gir godt resultat på slipt betonggulv

Slipte betonggulv er et flott estetisk skue. Et slipt betonggulv må prosjekteres, planlegges, og utføres nøye. Det anbefales at det utføres prøvestøp med støping, sliping og aktuell betongsammensetning, samt ulike overflatebehandlinger før selve gulvet utføres. Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 gir gode føringer for planlegging, prosjektering og utførelse av gulv som skal ha slipt overflate.
 

Velg den overflaten du vil ha

Slipingen utføres med diamanter i ulike størrelser. Utførelsen av slipingen beskrives i «steg» og «gritt». Stegene beskriver antall ganger det slipes og byttes slipesegmenter. Gritt beskriver størrelse på segmentene, på samme måte som sandpapir der grove segment beskrives med lave tall som eksempelvis 50, og fine segment kan beskrives som 4000. Ofte velges det mellom matt overflate eller overflate med høy glans. Matt overflate kan oppnås ved å slipe til 400 gritt, hvor det videre utføres en overflatebehandling med vannglass eller annen impregnering som gir matt overflate. For å oppnå et slipt gulv med høy glans slipes det normalt 8-9 steg, der segmentene blir finere og finere helt ned til 4000 gritt. Før siste sliping, som egentlig er polering, påføres ofte en porefylling og impregnering med en variant av vannglass.  

Still strenge krav til overflatetoleranse

Ved utstøping av gulv som skal slipes, bør det stilles strenge krav til overflatetoleranse for å redusere omfanget av slipingen. Konsistensen på betongen ved utstøping må ikke være for bløt slik at det blir store forskjeller i det visuelle uttrykket etter sliping. For å holde kostnadsbildet nede er et godt tips å benytte seg av det tilslaget (samlebetegnelse for sand og stein) vi benytter ved din lokale Betong Øst fabrikk. Selv om dette kan virke kjedelig, blir de fleste som regel svært positivt overrasket til det flotte visuelle uttrykket dette gir. Å ta inn andre tilslag som ikke er standard på fabrikken blir ofte svært dyrt, og i verste fall er det ikke praktisk mulig på grunn av lav silokapasitet.

DØNN Svinnredusert til slipt gulv

Betong Øst anbefaler DØNN Svinnredusert for å redusere faren for større riss i ferdig slipt gulv. DØNN Armert eller DØNN Fugefri anbefales ikke på grunn av synlig fiber ved sliping.