Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

DØNN-Skolen

Et bidrag til bransjen

DØNN-Skolen ble etablert i 2009, med hensikt om å øke kompetansen internt samt forbedre kunnskapen og relasjonen til våre kunder og samarbeidspartnere. DØNN-Skolen er et kompetansesenter som bygger opp kunnskap hos kunder, rådgivende ingeniører og egne ansatte.
 

Nordic Concrete Group kan mest om betong

DØNN-Skolen driftes av nøkkelpersoner på tvers av selskapene under Nordic Concrete Group. Tanken er enkel: Vi skal være de som kan mest om betong! Kunnskap, erfaring og samarbeid er faktorer som skaper suksess, og ingenting gleder oss mer enn å dele denne kunnskapen med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi tvinger oss selv til å hele tiden være oppdatert gjennom våre kunders krav til innhold i kursene. For å opprettholde konkurransekraften til plasstøpte løsninger er vi avhengig av rekruttering til bransjen, i tillegg til en fremoverlent og oppdatert kundemasse.  

Stor etterspørsel

Siden oppstarten har vi hatt gleden av å ha over 4000 deltagere på kurs i regi av DØNN-Skolen. Etterspørselen øker, samtidig som vi ser en enorm utvikling i bransjen. Det har skjedd mye i form av utførelsesmetodikk, nye krav, publikasjoner og standarder samt muligheter i forbindelse med miljøregnskap. Våre erfaringer tilsier at bransjen og apparatet rundt trenger et solid og oppdatert kunnskapsløft. På bakgrunn av dette antar vi at etterspørselen etter oppdatert kunnskap vil ligge på oppunder 1000 personer i året i vårt nedslagsfelt. Vi har sett behovet og avsatt ressurser til den organiserte og strukturerte opplæringen som skal bidra til det nødvendige kunnskaps- og betongløftet. Blant våre kursdeltagere finnes små og store entreprenører, byggherrer, rådgivende ingeniørbedrifter, høgskoler, fagskoler og videregående skoler. De siste to årene har det vært høyt fokus på rekruttering til bransjen, i form av kurs, motivering og oppfølging av ungdommer som skal gjøre et viktig yrkesvalg.  

Knytt teori og praksis sammen i vårt laboratorium

Nytt fra 2018 er etablering av kurs- og kompetansesenter på Betong Øst Hamar. Her er alle fasiliteter i form av kursrom, hjelpemidler og et stort, velutstyrt laboratorium. Vi mener nøkkelen til effektiv og riktig opplæring er å knytte teori og praksis sammen. Mange av våre kurs avsluttes på laboratoriet, der det blir tatt fullskala mottakskontroll av et tilfeldig betonglass fra den daglige produksjonen ved en av produksjonslinjene på Betong Øst Hamar.  

Skreddersydd innhold for ditt behov

Vi har mange engasjerte kollegaer med stor erfaring, og avhengig av kursets innhold benytter vi forskjellige personer med ulik bakgrunn. I de tilfellene det kreves bruker vi eksterne forelesere med den rette kompetansen. Derfor kan vi skreddersy kursinnhold etter behov, og bygge kursene opp med moduler som er direkte knyttet mot aktuelle NB publikasjoner og NS-EN standarder. Dette har resultert i 17 nøye tilpassede moduler med kunnskap for alle nivåer i organisasjonen, og kunden kan i samarbeid med oss sette sammen ønsket tema basert på våre moduler.

Aktuelle kurs

  • Relevant utdrag fra NS13670 Utførelse av betongkonstruksjoner
  • NB15 Gulv på grunn og påstøp
  • NB37 Lavkarbonbetong
  • Funksjonstilpassede betonger
  • Betong på byggeplass / mottakskontroll
  • Fiberarmerte konstruksjoner

 

Skolen inviterer til lokale kurs/fagdager og seminarer med aktuelle temaer og nyheter som kan bety bedre industrialiseringsprosess, kvalitet og økonomi.

Ta kontakt med oss, og vi skreddersyr sammen et opplegg med aktuelt innhold.