Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Klimaprisen 2022

Det var en felles satsing mellom AF Gruppen ved Rimol Miljøpark, Betong Øst og Betonmast Trøndelag som sikret seg seieren i kåringen Byggenæringens klimapris 2022.

De vant foran tre andre finalister til prisen som ble delt ut for andre gang. Prisen ble delt ut i Høyres Hus i Oslo tirsdag ettermiddag. Utdelingen skjer i forbindelse med Byggenæringens Klimakonferanse, og deles ut av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO).

Prisen ble tildelt vinneren for deres prosjekt med å sortere og rense forurensede masser, som igjen erstatter natursand i betongproduksjon.

– Det er nå andre året vi deler ut Byggenæringens klimapris. Vi er mektig imponert over alle de gode søknadene som kommer inn, og ikke minst over gleden og entusiasmen kandidatene som får presentere sine prosjekter for juryen viser. Kvaliteten er høy, og det har ikke vært en enkel jobb å peke ut en vinner blant disse. Vi gratulerer selvfølgelig vinneren spesielt, men også de øvrige tre nominerte. Det er moro å se at anleggsbransjen kommer for fullt, sier juryleder Hanne Rønneberg.

Også styreleder Asle Randen i EBAO, sier han er imponert over bredden og kvaliteten som kommer frem blant kandidatene til klimaprisen.

– Det er utrolig mye spennende som skjer rundt om i næringen, noe ikke minst de fire finalistene til årets klimapris til fulle viser. Mange i næringen har kommet langt, og dette er eksempler jeg håper kan være med å bidra til å dra med seg en større del av næringen. Vi trenger noen som går foran og viser vei, innen hele bredden i byggenæringen, sier Randen som også ønsker å gratulere vinnerne.

– Dette er utvilsomt en satsing som kan komme mange til gode og som vi ha en positiv innflytelse innen dette markedet, sier Randen.

Fire nominerte
Det var fire nominerte kandidater til årets klimapris:
* Betonmast Oslo, Avantor, Multiconsult, Arcasa og Cromogenics for Klima- og energivennlig glassfasade.

* Braathen Landskapsentreprenør for Nullutslippsløsninger på Klosterenga Park.

* Leonhard Nilsen & Sønner, Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket og NGI for «Flytende» vei over myr.

* AF Gruppen v/Rimol Miljøpark. Betong Øst og Betonmast Trøndelag for Sirkulær og miljøvennlig tilslag til betong.

Men det var altså AF Gruppen ved Rimol Miljøpark, Betong Øst og Betonmast Trøndelag som sikret seg seieren i kåringen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Betong består av sement, sand/grus og stein (tilslag), kjemiske tilsetninger og vann. Produksjon av sement gir store CO2 utslipp, og det jobbes fra mange hold med å finne gode metoder for å redusere dette. Årets vinner ser på hva som kan gjøres med den andre store bestanddelen i betong, nemlig tilslaget. Tilslaget, nærmere bestemt sand, grus og stein, utgjør cirka 70 prosent av betongen. Av dette igjen er rundt halvparten sand. Sand er en ikke-fornybar ressurs, og uttak medfører store naturinngrep. I Norge har vi så langt ikke like strenge restriksjoner på slikt uttak som i mange naboland, men det er svært sannsynlig at det bare er et tidsspørsmål før vi har like strenge restriksjoner. Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå. Rimol Miljøpark, et selskap i AF Gruppen, sorterer og renser forurensede masser, som igjen erstatter natursand i betongproduksjon hos Betong Øst. Betonmast som entreprenør sikrer at betongen har de egenskaper som skal til i både fersk og herdet tilstand. Slik gjøres avfall til ressurs, deponering av forurensede masser reduseres sterkt, og vi slipper nye naturinngrep. Tilslaget som er utviklet kan brukes i alle typer betong.»

Om prisen:
Kandidater til prisen kan være enkeltpersoner, avgrensede miljøer eller bedrifter som gjennom sitt arbeid har utviklet produkter, maskiner/verktøy eller metoder og løsninger som kan bidra til å redusere byggenæringens klimaavtrykk gjennom deling og bred anvendelse. Kandidater til å motta prisen avgrenses ikke av bransjetilhørighet.

Kandidatene vurderes etter følgende kriterier:
* Målbarhet – kan eller vil kandidaten kunne vise til målbare klimakutt?
* Innovasjonsgrad – hvor nyskapende er kandidatens løsning?
* Spredning og deling – er eller vil kandidaten kunne bli rollemodell?

Kilde: Link her

Fra overrekkelsen av Byggenæringens klimapris 2022