DØNN Selvuttørkende

Hold kontroll på fukten i betongen

Ved bruk av ordinær betong må det være kontroll på fukten i betongen når det skal limes belegg på overflaten. Dersom belegg eller flis legges for tidlig vil det oppstå et damptrykk under limsjiktet som gjør at belegg eller flis slipper fra betongen

 

Beregn uttørkningshastigheten

Det generelle kravet i NS3511 før legging av åpne belegg og flytende akryl, epoxy og polyuretanbelegg er 90%, og 85% for tette belegg. Før legging av belegg må RF i gulvet derfor måles i henhold til NS 3511.

Som en pekepinn kan man si at en typisk B30 M60 gulvbetong ved gode forhold har en uttørkningshastighet på ca. 1 cm pr uke for å komme ned mot akseptabel fuktverdi før belegging. Det betyr minst 10 uker for et 10 cm tykt gulv.

 

DØNN Selvuttørkende muliggjør tidlig legging av fliser og belegg

Et alternativ for å unngå uvissheten om man kan belegge eller ikke, er bruk av DØNN Selvuttørkende. Denne betongen muliggjør tidlig legging av fliser og belegg, gjerne dagen etter utstøping. Støp med DØNN Selvuttørkende, og dekk til med plast.

Dagen etter kan plasten fjernes og man venter til overflaten tørker forsiktig i toppen før man starter belegging. Man kan selvfølgelig vente lenger enn dagen etter utstøping før man belegger, men sørg da for å holde plata tildekket med plast i tiden frem til flis, belegg eller lignende legges. DØNN Selvtørkende leveres i kvaliteten B55 M37.