Hydraulisk renne

Hydrauliske renner

Maksimum leveringshøyde på levering 9 meter fra bilen er 1 meter over bakkenivå der bilen står. Den hydrauliske renna kan levere i rett linje fra betongbilen, både rett bakover og inntil 90 grader begge sider bak bilen.

 

Ta kontakt med oss for opplysninger om denne biltypen disponeres lokalt på din betongfabrikk.
Betong Øst AS

Mårvegen 14, Postboks 1223
2206 Kongsvinger

Tlf: 62 88 81 11

Org. nr: 976 076 850 MVA

Følg oss

(c) 2022 Betong Øst - Levert av Evolve Communication