Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Lavkarbonbetong

DØNN Lavkarbon produseres i samsvar med NS-EN 206 + NA og følger alltid retningslinjene gitt i siste gjeldende utgave Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 Lavkarbonbetong (NB 37). DØNN Lavkarbon er en betongtype der det er gjort tiltak for å redusere klimagassutslippet. Klimagassutslippet er målsatt som CO2-ekvivalenter, der bidraget fra andre gasser enn CO2 er vektet i henhold til GWP (Global Warming Potential).

NB 37 definerer klassegrenser for klimagassutslippet for fire ulike nivåer av lavkarbonbetong. Disse lavkarbonklassene er:

  • Lavkarbon B: kan vanligvis oppnås med ordinære resepttekniske tiltak.
  • Lavkarbon A: krever som regel bruk av spesielle resepttekniske tiltak.
  • Lavkarbon Pluss og Lavkarbon Ekstrem: krever bruk av spesielle bindemiddelsammensetninger som ikke kan forventes å være allment tilgjengelige, og med flere begrensninger i standardverket.

Kontakt nærmeste Betong Øst avdeling for svar på hvilke DØNN Lavkarbon avdelingen tilbyr.  Lavkarbon B iht. NB 37 vil eksempelvis kunne tilbys i de fleste ordinære betongtyper, mens Lavkarbon Ekstrem stort sett bare tilbys ved større prosjektvolum.

Du kan lese mer om DØNN Lavkarbon her