DØNN Svinnredusert

DØNN Svinnredusert – En volumstabil betong

DØNN Svinnredusert er en volumstabil betong som egner seg svært godt for støp av møbler, benkeplater, slipte gulv og konstruksjoner med krav og ønske om lite kryp og sprekker.

DØNN Svinnredusert anbefales der du har tradisjonell armering og ønsker minimalt med svinn i betongen som kan lede til skjemmende riss og sprekker.

Ved ønske om å støpe egendesignede hagemøbler, blomsterpotter, benkeplater til kjøkken eller bad og liknende blir tverrsnittene gjerne svært tynne, noe som krever bruk av finsats ved utstøping for å sikre fine overflater. Denne type betong vil normalt ha et svært høyt svinn som følge av stor sementmengde, men med vår reseptdesign sikrer vi et betydelig lavere svinn som gjør at du kan nyte ferdig utstøpt konstruksjon i hele dets levetid uten at skjemmende riss og sprekker plutselig oppstår. Selvfølgelig forutsatt at nødvendig armering er riktig plassert i konstruksjonen.

Når beslutningen er tatt om at det skal være slipte gulv i bygget har man en forventning om at overflatene ikke skal bære preg av riss og sprekker. Dette tenker man gjerne ikke på som et tema før de eventuelt kommer til syne, og da er det langt verre å utbedre enn å forebygge at dem kommer. Ved gulvstøp har vi tykkere tverrsnitt (anbefales aldri tynnere enn 100mm på fritt flytende gulv) enn ved støp av eksempelvis benkeplater, men selv om vi her benytter større og mer stein i betongsammensetningen vil vi allikevel ha svinn i betongen. Ugunstig geometri eller en liten fastholding i gulvet er nok til at strekktøyningene overstiger strekkapasiteten i gulvet når det naturlige svinnet utvikler seg, og resultatet kan bli riss og sprekker som først kommer til syne 1-3 år etter utstøping. Ved å gjøre betongen mer volumstabil reduserer vi faren for dette betraktelig, noe som derfor gir det klare råd om at du alltid bestiller DØNN Svinnredusert der hvor støp av gulv skal lede til slipte, impregnerte overflater. Den investeringen vil du neppe angre på!

Øvrige bruksområder av produktet vil typisk være høydebasseng og svømmebasseng hvor det er svært viktig at konstruksjonen forblir vanntett. Det hjelper lite at betongen er tett mellom rissene, og vi vet av erfaring at det lett oppstår riss som utvikler seg til å bli gjennomgående i slike konstruksjoner, og som da genererer store kostnader for å etablere tetthet igjen. DØNN Svinnredusert vil absolutt ha positiv effekt på denne type utfordring, selv om man selvfølgelig aldri kan garantere riss- og sprekkfri konstruksjon da dette avhenger av langt flere parametere enn selve betongsammensetningen.

DØNN Svinnredusert til slipte betonggulv

Vi anbefaler å bruke DØNN Svinnredusert der hvor støp av gulv skal lede til slipte, impregnerte overflater. Den investeringen vil du neppe angre på!