Vegg

God og sikker løsning for betongvegg

En betongvegg er brannsikker, isolerer godt, demper lyd, og er enkel å vedlikeholde. Vegger må imidlertid prosjekteres med riktig mengde armering og betongkvalitet, og for et vellykket resultat bør forskaling, armering og utstøping overlates til fagfolk. Dette gjelder spesielt der veggen skal være synlig eksponert for omgivelsene.

Støping av betongvegg stiller store krav til en formstabil forskaling som tåler vekten av betongen under utstøping. Er forskalingen underdimensjonert og/eller for dårlig avstivet vil den kunne revne eller deformeres under støping, noe som kan gi svært store konsekvenser både for sikkerheten og kvaliteten.

Grunnarbeidet gjenspeiles i utseendet

Det visuelle uttrykket på en betongvegg bestemmes i stor grad av forskalingsvalget. Bordforskaling gir et flott uttrykk, og systemforskalinger gir gjerne glattere overflater med mindre struktur.

Derimot er det viktig å huske at overflaten på forskalingshuden gjerne gjenspeiler hvordan betongoverflaten blir. Er huden gammel og slitt, vil dette gjenspeiles i mindre pene betongoverflater. Det samme vil skje dersom man benytter feil type forskalingsolje og/eller for mye av dette.

Fire viktige grunnregler for en vellykket utstøping

De største utfordringene for en vellykket utstøping er ofte problemer med god utfylling av forskalingen i nedre del av konstruksjonen, og fullstendig utfylling under utsparinger. Kort oppsummert vil det å følge disse fire grunnreglene innen utstøpningsteknikk gi et bedre sluttresultat:

  • Der betonglaget overstiger 30-40cm benyttes lagvis utlegging. Stigehastighet ca. 0,5-1m/time.
  • Systematisk vibrering med avstand ca. 8-10 ganger diameter på stavvibratoren.
  • Vibrering gjennom betonglaget, og halvveis ned i underliggende lag.
  • Vurdering av betongens robusthet og konsistens under utstøpingen.

DØNN SKB, godt egnet til veggstøp

Alternativ til DØNN Solid, som er en vibrerbar betong, er bruk av DØNN SKB til veggstøp. Dette er en selvkomprimerende betong som er mer flytende enn DØNN Solid, og denne skal ikke vibreres. Bruk av DØNN SKB stiller imidlertid enda strengere krav til tetthet og stivhet på forskaling, og anbefales utstøpt med pumpe. Spør oss for mer veiledning rundt produktet før du eventuelt bestiller og setter i gang.

Spør om råd for riktig timing

Tidspunkt for å løsne og/eller rive forskaling har ikke et svar med to streker under. Tidspunktet er veldig temperatur- og væravhengig, og ikke minst av hvilken betongkvalitet som er benyttet. Rådfør deg derfor med fagfolk før dette iverksettes. Det samme gjelder for eksempel ved tilbakefylling mot vegg eller støttemur. Her må betongveggen ha tilstrekkelig fasthet og stivhet før dette kan finne sted.

Tommelfingerregelen for fasthetsutvikling ved 20°C og gode herdetiltak er:

  • 2 døgn: ca. 40% av 28 døgns fastheten.
  • 7 døgn: ca. 70% av 28 døgns fastheten.
  • 28 døgn: 100% av fastheten som konstruksjonen som regel er dimensjonert med.

Dersom betongen er riktig prosjektert skal det ikke være nødvendig med ytterligere overflatebehandling for å sikre bestandigheten. Hvis man derimot ønsker en behandling for å endre veggens uttrykk kan dette gjøres med en rekke produkter. Forespør fagfolk om ønsket maling, impregnering og så videre er egnet for din betong.

DØNN SKB til veggstøp

Det er enkelt å støpe sitt eget gulv, særlig med Dønn Armert. Det sparer tid fordi armeringen er en del av betongen og du slipper å armere med jern og nett.