Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Betong Øst ønsker å gå foran som den mest bærekraftige og nytenkende/innovative ferdigbetongleverandøren i Norge. Blue Is The New Green symboliserer vårt felles engasjement og forpliktelse for en mer bærekraftig betongbransje. Vi har satt oss ambisiøse mål og vi er helt avhengige av godt samarbeid med alle våre samarbeidspartnere både sentralt og lokalt. Vi er overbeviste om at vi sammen kan utgjøre en positiv forskjell for miljøet.

Betong har en betydelig påvirkning på klima og miljø. Sementen står for omtrent 90% av klimagassutslippet fra betong. Vår sementleverandør har gjort kvantesprang de siste årene når det gjelder utvikling av sement med lavere klimagassutslipp. Da er det utrolig viktig at vi som bruker delmaterialet følger opp med gode klimatiltak i vår egen produksjon.

Vi ser derfor på praktiske, gjennomførbare løsninger som gjør at vi når våre mål. Vi skal i tiden fremover investere i nye prosesser som reduserer utslippene og ressursbruken knyttet til vår produksjon. Dette inkluderer energieffektiv produksjon og kontinuering overvåking av våre miljøprestasjoner. Vi jobber aktivt med å minimere avfall og bruke resirkulerte materialer der det er mulig, samtidig som vi ser på hvordan vi kan minimere utslipp fra vår transport. Dette inkluderer bruk av alternative drivstoff, elektrifisering av kjøretøy og samarbeid med våre transportselskaper for å redusere klimagassutslippet.

Vårt miljøengasjement er forankret i tre viktige prinsipper:

  1. Vi skal ikke slippe ut vann fra noen av våre fabrikker
  2. Vi skal redusere energiforbruket fra vår produksjon og ta i bruk mest mulig bærekraft energi
  3. Vi skal ta vare på vårt avfall og i størst mulig grad legge til rette for sirkulære materialer

Vi er stolte over vår miljøstrategi og vi forstår at den krever kontinuerlig innsats og innovasjon.

For mer informasjon, kontakt FOU- og miljøleder Silje Gystad Ytterdal.
Mobil: +47 922 05 177
E-post: silje.ytterdal@betongost.no

KLIMAGASSRAPPORT

I 2024 presenterte Betong Øst sin første klimagassrapport. Formålet med rapporten er å gi en detaljert oversikt over nåværende utslipp, identifisere muligheter for forbedring, og etablere en klar strategi for å redusere klimagassutslippet. Vi ønsker med dette å vise transparens og tydeliggjøre vårt engasjement for bærekraft og miljø. Arbeidet med denne rapporten har gitt oss unik innsikt i opphavet til våre utslippskilder. Vi jobber med konkrete tiltak for å redusere utslippet og mengden avfall,

og øke graden av sirkulære masser, slik at vi på sikt kan vise til langsiktig bærekraft.