Garasjegulv

Spar penger på støp av eget garasjegulv

Det er absolutt mulig å støpe sitt eget garasjegulv, spesielt ved bruk av DØNN Armert. Dette sparer tid fordi armeringen er en del av betongen, og du slipper å benytte nettarmering. Ønsker du derimot at profesjonelle skal gjennomføre selve utstøpingen kan du likevel spare masse penger på å gjøre de nødvendige forarbeidene selv.

Et tilstrekkelig tykt, godt komprimert og nøyaktig avrettet underlag er viktig både når det gjelder å begrense riss i gulv og overholde toleransekravene til ferdig betongoverflate.

Underlaget bør ha en høydetoleranse på +/- 20mm og en jevnhet målt med 3 meter lang rettholt på +/- 10mm. Det enkleste måleutstyret for kontroll med høyden er bruk av roterende laser.

 

Slik går du frem for støp av garasjegulv

En typisk oppbygning av et flytende gulv og fremgangsmetodikk kan være som følger:

  • Grav bort eksisterende masse dersom denne er ustabil. Eksempel på dette kan være matjord eller leire.
  • Ved behov dreneres vann bort, eksempelvis en grøft med Ø83mm slisset drensrør som fylles med 8-16mm pukk. Husk å legge drensrøret med slissene opp, og med fall fra byggegropa. Legg gjerne fiberduk over drensrøret slik at finstoff fra fyllingen ikke tetter drensrøret.
  • Legg ut ca. 30-40cm med 22-63mm eller 16-22mm pukk som komprimeres med vibroplate. Dette laget finavrettes med 8-11mm eller 8-16mm, eventuelt sand hvis annet ikke er tilgjengelig. På ustabil grunn legges tykkere lag og grovere pukk, og gjerne da med fiberduk i bunn som skiller ustabil masse fra de tilførte.
  • Ved behov for markisolering som følge av fare for tele, og/eller man ønsker en fullisolert garasje, må det isoleres. Be leverandør om anbefaling i forhold til type og tykkelse.
  • Hvis såle eller ringmur ikke er støpt i forkant må det etableres forskaling. Denne kan lages som en ramme av 48mm x 148mm, alt avhengig av isolasjonstykkelsen i gulvet, eller man benytter ringmurskassetter tilpasset formålet. Husk god avstivning og at forma er tett.
  • Etter isolering legges et lag 0,2mm plast som da vil fungere som glidesjikt oppå isolasjonen. Dersom vegger allerede er på plass, bør plasten trekkes opp langs vegger for å forhindre sprut ved støping. Plasten skjæres vekk langs veggen etter støp.
  • Det skal monteres 10-20mm skumplast mot eventuell ringmur slik at fastholding forhindres.
  • Hvis DØNN Armert (fiberarmert betong) ikke ønskes så armeres gulvet med nett. Benytt minimum et lag K257-nett, plassert på armeringsstoler som gir ca. 40mm betongoverdekning.
  • Støp gulvet og benytt betongkvaliteten B35 M45 hvis det skal være oppvarmet garasje, og kvaliteten B35 MF45 hvis det skal være en kaldgarasje med fare for vanninntrenging i betongoverflaten med påfølgende frost. Ønsket overflate bør bestemmes før støp, det vil si om det for eksempel skal være avtrekk, finskuret eller stålglattet. NB: Selv med beskjedne laster anbefales ikke tynnere enkeltarmerte tverrsnitt enn 100mm. Dette på grunn av fare for kantreisning.
  • Husk nødvendige beskyttelses- og herdetiltak etter utstøping.

 

 

Tilleggsarmering

For flytende gulv skal det legges inn tilleggsarmering der det er ugunstig geometri og utsparinger, som rundt søyler, sluk, innvendige hjørner og lignende. Slik tilleggsarmering kan for eksempel være 3 stk. Ø12-16mm c/c 150mm, avhengig av krav til rissvidde. Dette er uavhengig av om gulvet er nettarmert eller om det benyttes DØNN Armert.

 

Eksempel på tilleggsarmering og reduksjon av fastholdingspunkter ved røroppstikk og lignende.

DØNN Armert til støp av gulv

Det er enkelt å støpe sitt eget gulv, særlig med Dønn Armert. Det sparer tid fordi armeringen er en del av betongen og du slipper å armere med jern og nett.