Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Miljøsertifiseringer

Miljøledelsessystemet til Betong Øst er i henhold til NS-EN ISO 14001. Dette er en anerkjent, internasjonal standard for ledelsessystem som gir et klart administrasjonsrammeverk for å redusere miljøpåvirkninger. Betong Øst har vært miljøsertifisert siden 21.12.2012.

DØNN Betong er listet i databasen for byggevareprodukter i Husproduktportalen. Det betyr at betong fra Betong Øst kan benyttes i konstruksjoner og bygninger som skal Svanemerkes.