Boliggulv

Støp av betonggulv til bolig eller hytte

Det er enklere å etablere et fritt flytende betonggulv til bolig eller hytte enn det mange kanskje tror, og spesielt ved bruk av DØNN Armert. Dette produktet gir tidsbesparelse fordi armeringen er en del av betongen slik at man slipper å benytte nettarmering.

 

Viktig å tenke på ved støp av betonggulv til bolig

Imidlertid må man være klar over at ved denne type tiltak er det ansvar som hviler på byggherre. Utførelse skal skje i henhold til myndighetenes krav nedfelt i plan og bygningsloven, samt de regler som til enhver tid er gjeldene i standardverket. Ofte er det mest riktig å sette bort denne type arbeid til profesjonelle, men anser man seg selv som relativt praktisk anlagt er det store muligheter for å bidra med betydelig egeninnsats forut for støpen.

Et tilstrekkelig tykt, godt komprimert og nøyaktig avrettet underlag er viktig både når det gjelder å begrense riss i gulv og overholde toleransekravene til ferdig betongoverflate. Underlaget bør ha en høydetoleranse på +/- 20mm og en jevnhet målt med 3 meter lang rettholt på +/- 10mm. Det enkleste måleutstyret for kontroll med høyden er bruk av roterende laser.

 

Slik går du frem ved støp av betonggulv til bolig

 • Utgraving av tomt og oppbygging av grunnen er gjennomført, og gjort klar for etablering av ringmur med såle. På ustabil grunn legges fiberduk under oppbyggingen for å forhindre at stedlige masser blander seg med de tilførte.
 • Ringmur med nødvendig markisolasjon og drenering etableres i henhold til gjeldende teknisk forskrift (TEK). Husk at bunnledninger trekkes inn i byggegrop før ringmur forskales og støpes.
 • Etter ringmur bygges underlaget til betonggulvet opp ytterligere. Tilpass oppbygningen slik at denne med nødvendig isolasjon og betongtverrsnitt får den byggemeldte kotehøyden etter ferdig støp. Den videre oppbyggingen/finavrettingen kan gjøres med 8-11mm eller 8-16mm, eventuelt med sand dersom annet ikke er tilgjengelig.
 • Husk krav til radonsikring og etablering av dette. Ved eventuell etablering av radonbrønner må disse etableres i finavrettingslaget før isolasjon legges.
 • Isolasjonstype og tykkelse skal være i henhold til gjeldene TEK og/eller etter leverandørens anbefaling.
 • Etter isolering legges et lag 0,2mm plast som fuktsikring. Dette fungerer også som glidesjikt for betongen. I tillegg settes det 10-20mm skumplast mot ringmur for å hindre fastholding.
 • Hvis det skal legges vannbåren gulvvarme blir disse sløyfene ofte krampet fast i isolasjonssjiktet. I så fall blir fuktsperra da ofte lagt mellom isolasjonsslagene slik at denne ikke punkteres. Rådfør deg med leverandør og fagfolk.
 • Elektriske varmekabler stripses gjerne fast i armeringsnettet før støp. Om det velges utstrakt bruk av varmekabler er ofte det mest lønnsomme å armere hele gulvet med nett slik at man slår to fluer i en smekk. Minimum et lag K189-nett må da benyttes, plassert på armeringsstoler som gir en armeringsoverdekning på ca. 20mm.
 • Et svært godt alternativ til armeringsnett, hvis det ikke skal legges elektriske varmekabler, er DØNN Armert. Dette er fiberarmert betong.
 • Støp gulvet og benytt betongkvaliteten B30 M60. Ønsket overflate bestemmes før støp, det vil si om det for eksempel skal være avtrekk, finskuret eller stålglattet. Betongoverflaten velges gjerne med bakgrunn i hva man skal ha oppå betonggulvet, om det skal være fliser, parkett, belegg eller annet. NB: Selv med beskjedne laster anbefales ikke tynnere betongtverrsnitt enn 100mm. Dette på grunn av fare for kantreisning.
 • Husk nødvendige beskyttelses- og herdetiltak etter utstøping.

 

 

Tilleggsarmering

For flytende gulv skal det legges inn tilleggsarmering der det er ugunstig geometri og utsparinger, som rundt søyler, sluk, innvendige hjørner og lignende. Slik tilleggsarmering kan for eksempel være 3 stk. Ø12-16mm c/c 150mm, avhengig av krav til rissvidde. Dette er uavhengig av om gulvet er nettarmert eller om det benyttes DØNN Armert.

 

Eksempel på tilleggsarmering og reduksjon av fastholdingspunkter ved røroppstikk og lignende.

DØNN Armert til støp av gulv

Det er enkelt å støpe sitt eget gulv, særlig med Dønn Armert. Det sparer tid fordi armeringen er en del av betongen og du slipper å armere med jern og nett.