Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Industrigulv

Betonggulv til industriformål

Betongulv til industriformål eller verksted er noe man som ufaglært bør tenke seg nøye om før man gir seg i kast med. Spør gjerne oss om råd! Dette er noe som bør overlates til profesjonelle, for å sikre nødvendig prosjektering og riktig utførelse.

Rådgivende ingeniør (RIB) som prosjekterer gulvet må ta hensyn til alt av laster gulvet utsettes for, slik at nødvendig armering blir dimensjonert riktig. Videre må vedkommende beskrive riktig betongkvalitet for å ivareta de nødvendige fasthet- og bestandighetsegenskapene for gulvets dimensjonerende levetid.

Byggherren må være flink til å sette brukerkrav til gulvet før prosjektering. Tillates eksempelvis ikke større rissvidder i gulvet enn 0,3mm må RIB dimensjonere gulvet i henhold til gulvklasse 1, som er beskrevet i Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15.

Her vil da armeringsmengde, gulvtykkelse og betongkvalitet være avgjørende for å oppfylle kravet. Den nevnte publikasjonen anbefales på det sterkeste for flere gode tips og råd til et velfungerende gulv tilpasset byggherrens krav og forventninger.

 

DØNN Fugefri – Et særdeles godt alternativ

Et særdeles godt alternativ til gulv, prosjektert i henhold til Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15, er DØNN Fugefri. Dette er en svinnkompensert stålfiberarmert betong som tillater støp av arealer opp mot 2500m2, uten at etablering av dilatasjonsfuger er nødvendig. Svært ofte vil DØNN Fugefri gi en bedre totaløkonomi enn støp av et tradisjonelt nettarmert gulv.

Ved bruk av DØNN Fugefri må samme forarbeider utføres som ved bruk av DØNN Armert på gulv. Det vil si at nødvendige grunnarbeider, isolering, tilleggsarmering, etablering av glidesjikt og 10-20mm skumplast langs ringmur for å forhindre fastholding må på plass før støp. I tillegg er det helt avgjørende med riktige herdebetingelser for at produktet skal optimalisere seg den første uka i konstruksjonen.

DØNN Fugefri skal alltid utføres med den mengde stålfiber og tilsetninger angitt i beregningsrapporten som foreligger prosjektet.

 

Tilleggsarmering

For flytende gulv skal det legges inn tilleggsarmering der det er ugunstig geometri og utsparinger, som rundt søyler, sluk, innvendige hjørner og lignende. Slik tilleggsarmering for eksempel være 3 stk. Ø12-16mm c/c 150mm, avhengig av krav til rissvidde. Dette er uavhengig om gulvet er nettarmert eller om det benyttes DØNN Armert.

 

Eksempel på tilleggsarmering og reduksjon av fastholdingspunkter ved røroppstikk og lignende.

DØNN Fugefri til industrigulv

DØNN Fugefri er en svinnkompensert stålfiberarmert betong som tillater støp av arealer opp mot 2500m2, uten at etablering av dilatasjonsfuger er nødvendig