DØNN Landbruk

DØNN Landbruk – Funksjonstilpasset betong

DØNN Landbruk er en funksjonstilpasset betong som tilfredsstiller kravene til bestandig betong i konstruksjoner som er utsatt for husdyrgjødsel og avføring fra husdyr.
Den designes i utgangspunktet som B35 M45, men aldri i lavere kvaliteter. Husdyrgjødsel og ekskrementer inneholder kjemiske forbindelser som bryter ned ordinær betong. For å tåle disse forbindelsene må betongen være ekstra bestandig, og da tilsettes materialer som øker tettheten i betongen.  

Tettere betong for lenger levetid

Som et minimum skal denne type betong inneholde 4% silika, og dette er et tilsetningsmateriale som er ca. 100 ganger finere enn sementkorn. Tettheten blir derfor betraktelig forbedret, noe som gjør det vanskeligere for nedbrytningsmekanismer å få tak på betongen. Ønsker man lang levetid på betongen, og vil slippe unødvendige vedlikeholdskostnader, bør man derfor ikke velge magrere betongkvaliteter i slike konstruksjonsdeler. DØNN Landbruk kan kombineres med øvrige produkter i produktserien DØNN. Samme regler gjelder for denne betongen som for annen betong, og ikke minst må man huske på gode herdetiltak for å oppnå et godt sluttresultat.

Landbruk

Til landbrukskonstruksjoner er det svært viktig at betongen står imot nedbrytningsmekanismene fra gjødsel, og avføring fra husdyrene. Her må bestandighetsklassen til betongen minimum være M45 med tilsetning av 4% silika slik at det sikres lang levetid på konstruksjonen.