Maskinsand

I mai 2020 åpnet Betong Øst en state of the art betongfabrikk i pukkverket til Feiring Bruk på Lørenskog. Siden oppstarten har Betong Øst og Feiring Bruk samarbeidet tett for å forstå hva som skal til for å benytte avfallsmassene fra pukkproduksjonen som en erstatning for natursand i betong. 

Betong består av omtrent 40% sand, og i dag brukes hovedsakelig natursand til formålet. Dette er en ikke-fornybar ressurs som krever en ny istid hvis tilgangen skal øke. Med et årlig globalt forbruk på ca 8 milliarder tonn tømmes ressursene i rekordfart. Det nytter ikke lenger å skyve problemstillingen over på kommende generasjoner og bransjen har innsett at alternative tilslagsmaterialer må utvikles.

På Lørenskog produserer Feiring Bruk maskinsand av avfall fra pukkproduksjonen. Tradisjonelt har de fleste pukkverk i Norge kastet om lag 15-30% av produksjonen. Dette som følge av at utsprengning av fjell og knusetrinnene ved fremstillingen av pukkfraksjonene danner finstoff og små, flisete steinpartikler som egner seg dårlig som betongtilslag. De uegnede massene har derfor blitt problemmasser som tradisjonelt har blitt deponert på ulike steder i bruddet.

Bærekraftige løsninger og miljøgevinster har ofte en tendens til å forringe produktkvaliteter, men her har ambisjonen hele tiden vært at betongen skal ha minst like gode egenskaper med maskinsand som med bruk av natursand. Dette har vi lykkes med og gulvbetongen har vært en god indikator i forhold til hvordan gulvstøperne oppfatter produktet. Her har tilbakemeldingene vært at betongen med maskinsand fungerer godt, samt at utstøping, bearbeiding og etterbehandling forløper uten bekymring. 

Med maskinsand reduseres transportavstanden av sanden til avdeling Lørenskog med 98%. Med kortreist, lokal maskinsand sparer vi 95 tonn CO2 hvert år, noe som også gir betydelig besparelse i tungtransport på det lokale veinettet. Overgangen til slike sirkulære løsninger er en viktig del av vårt kontinuerlige bærekraftsarbeid. I 2022 leverte vår avdeling på Lørenskog ca. 50.000m3 betong med maskinsand.

Betong Øst avdeling Lørenskog er for øvrig den eneste ferdigbetongprodusenten på Østlandet som produserer betong med 100% knust tilslag.