EPD og ECOproduct

EPD (Environmental Product Declaration) er en miljødeklarasjon som sier noe om miljøprofilen til et produkt. En prosjektspesifikk EPD sier noe om miljøprofilen til 1m3 av den aktuelle betongsammensetning og kan benyttes til å dokumentere at betongsammensetningen tilfredsstiller lavkarbonklassene i Norsk Betongforening publikasjon nr. 37 (NB 37). 

Basert på en registrert moder-EPD hos EPD Norge, samt at nøkkelpersonell har lisensiert brukerkurs for bruk av EPD-generatoren LCA, kan vi i Betong Øst utarbeide prosjektspesifikke EPD’er til bruk i BREEAM-prosjekter og øvrige miljøprosjekter. Prosjektspesifikke EPD’er utarbeides på forespørsel. 

I tillegg til prosjektspesifikke EPD’er har Betong Øst løpende kontroll på klimagassavtrykket til alle betongsammensetningene i styringssystemet Synergi. Les mer om hvordan du kan følge karbonavtrykket på betongen levert til ditt prosjekt her. Ved ønske om å vite hvordan EPD regnes ut kan man lese mer om dette på hjemmesiden til EPD Norge.

ECOproduct er basert på prosjektspesifikke EPDer. I ECOproduct vurderes betongens faktiske miljøegenskaper etter seks miljøområder som hver får én karakter. ECOproduct-databasen brukes av arkitekter, entreprenører og byggherrer med mål om å ta riktige materialvalg i byggeprosessen. Videre vil en ECOproduct-vurdering dokumentere miljøegenskapene til betongen og gi poeng i forbindelse med BREEAM-NOR sertifisering. Vurdering av ECOproduct for vår betong utføres av Norsk Byggtjeneste og utføres på forespørsel gjennom Betong Øst.

Enviromental Product Decleration
Produktvurdering