Bruk av betong

Betong er det mest allsidige og vedlikeholdsvennlige byggematerialet vi har i vår tid

Egenskaper som fasthet og bestandighet skreddersys ut fra bruksformålet, og armeringsbehovet kan tilfredsstilles ved bestilling av ferdigarmert betong.

NB: Vennligst merk at Betong Øst ikke har rolle som rådgivende ingeniør. Beskrevne anbefalinger er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Betong Øst.

Industrigulv

Betonggulv til industriformål Betongulv til industriformål eller verksted er noe man som ufaglært bør tenke

Les mer »

Slipt gulv

God planlegging gir godt resultat på slipt betonggulv Slipte betonggulv er et flott estetisk skue.

Les mer »

Vegg

God og sikker løsning for betongvegg En betongvegg er brannsikker, isolerer godt, demper lyd, og

Les mer »

Thermomur

Thermomur – komplett løsning til ditt behov Som alternativ til tradisjonell forskaling av såle, ringmur

Les mer »

Ringmur

Ringmur – Tar av for lastene fra bærekonstruksjonen Ringmur omkranser gulvet og tar av for lastene

Les mer »

Landbruk

Riktig betong til landbrukskonstruksjoner Til landbrukskonstruksjoner er det svært viktig at betongen står imot nedbrytningsmekanismene

Les mer »

Herdetiltak

Betongen skal sikres gode herdebetingelser, og beskyttes i tidlig fase for å: Minimere plastisk svinn

Les mer »