Miljøpolicy

Miljøpolicy

Betong Øst er en betongleverandør som satser på løsninger som bidrar i utviklingen av en mer bærekraftig og sirkulær bransje. Drivkraften til forbedring av organisasjonens miljøledelsessystem er viktig å opprettholde, slik at bedriften kan forbedre sin miljøprestasjon. Dette skal blant annet oppnås ved gode prosesser for intern og ekstern opplæring og kommunikasjon.

Miljøpolicyen skal danne grunnlaget for å fastsette bedriftens miljømål.

Policyen skal alltid være slik at vi:

  • Er i samsvar med alle lover og forskrifter som gjelder innenfor området ytre miljø.
  • Forebygger utslipp og forurensning, og unngår miljøskader av enhver art.
  • Reduserer avfall og spesielt betongslam.
  • Blir mer energieffektive og får oversikt over vårt klimagassutslipp ved hjelp av Science Based Targets Initiativ (SBTi).
  • Rådfører oss med, lytter til og svarer åpent på henvendelser fra kunder, naboer, myndigheter og andre interessegrupper i samfunnet.