Betong Øst Hamar

Kontakt fabrikken:

Elvesletta 46, 2323 IngebergTlf: 62 53 69 99

E-post: hamar@betongost.no