betongburger

DØNN solid middag, harde fakta og konkrete nyheter for selvbyggeren

DØNN-SKOLEN INVITERER TIL MIDDAGSSEMINAR
Onsdag 1. juni kl. 16.30–19.00 på Sandmoen Veikro

Vi serverer middag kl 16.30 – Faglig oppstart kl 17.00.
Mulighet for prosjektspesifikke spørsmål og diskusjoner i ettertid da vi stiller med en del nøkkelpersoner som gjerne sitter igjen.

AGENDA
• Rett betong på rett sted
– Hva må du tenke på før du bestiller?
– Sikkerhet
– Leveringsutstyr og logistikk
– Behov for- og planlegging med bistand fra våre teknologer
– Rett og slett: Hvordan gjennomføre et vellykket prosjekt som selvbygger
• Økonomisk fornuftig løsninger i betong
• Bygg vedlikeholdsfritt og miljøvennlig
• Moderne og konkurransedyktige gulvløsninger

PÅMELDING
Innen 18. mai til markedsansvarlig i Trøndelag, Torstein Sletvold.
Mail: torstein.sletvold@betongost.no, Tlf: 992 05 266