Miljø

Miljøsatsing

Betong Øst sin miljøpolitikk omfatter en forpliktelse til stadige forbedringer, slik at det resulterer i en forbedret miljøprestasjon. Målsetningen skal alltid være slik at vi forebygger, samt unngår ulykker og miljøskader. Vi skal fortsette å sortere vårt avfall og stadig redusere våre Co2 utslipp.

Satsing på miljø er en av de grunnleggende pilarene i bedriften. Restbetong og overskuddsbetong gjenbrukes i nye produkter, eller blir behandlet i egne miljøanlegg for å skille ut gjenbruksbaserte materialer. Dermed unngår vi unødig bruk av deponi og unødig utslipp i naturen.

For Betong Øst er ferdigbetong mulighetenes materiale som gir miljøvennlig styrke og trygghet i varige konstruksjoner.

 

Avfallshåndtering

Betong Øst har en bevisst holdning om å tenke miljø i forbindelse med avfall. Vår målsetting er å redusere den avfallsmengden som oppstår samt behandle den mengden som blir på en forsvarlig, korrekt og miljømessig god måte:

  • Vi kjøper produkter som gir minst mulig avfall
  • Vi avtaler med leverandører om returlevering av produkter som vi er ferdige med
  • Vi avtaler med leverandører om retur av paller og annen emballasje
  • Vi kildesorterer og leverer avfall som tre, papir, plast, metaller, batteri, lysrør, elektro etc. iht lokale retningslinjer.

Alt avfall skal så sant praktisk mulig kildesorteres på egen miljøstasjon ved våre avdelinger før det blir levert til godkjent avfallsdeponi.

 

Vi tenker på fremtiden

Det er viktig for oss å følge opp alle krav fra myndigheter og kunder, og vi vil ser at det er viktig for oss å satse på miljø for å skape bedre omgivelser for oss alle. Derfor har vi som et viktig mål at vi ikke skal ha utslipp som skader miljøet. Avfall skal sorteres, gjenbrukes eller leveres til de som kan ta hånd om dette på en forsvarlig måte – og helst i form av gjenvinning.

Derfor er vi miljøsertifisert iht. NS-EN ISO 14001

 

Visste du forresten at betong absorberer Co2?

  • Dette skjer gjennom en kjemisk reaksjon mellom betong og karbondioksid.
  • Så mye som opp mot 70% av Co»-utslippet produksjonen av betongen kan bli absorbert.