Betong Øst Trøndelag

Din leverandør av ferdigbetong i Trøndelag

I 2018 ble Betong Øst Trøndelag AS etablert. Betong Øst Trøndelag tok over driften av 5 stasjonære og 2 mobile fabrikker i Trøndelag fra NorBetong AS – som nå ruller under samme varemerke, væremåte og profil; nemlig DØNN Solid. Betong Øst Trøndelag AS er ung i alder, men virksomheten har lang erfaring i bransjen, og er absolutt en av de ledende ferdigbetongleverandørene i Norge.

Betong Øst Trøndelag eies 50% av Nordic Concrete Group og 50% av NorBetong som er en av Norges ledende produsenter av ferdigbetong

I 2017 ble Nordic Concrete Group AS (NCG) etablert, et konsern som er en fusjon av betongvirksomhetene til Ølen Betong Gruppen og KB-gruppen. NCG-konsernet har eierinteresser i 43 betongfabrikker i Norge, og er med det den største ferdigbetongaktøren i Norge. Virksomheten er landsomfattende og strekker seg fra Kristiansand i sør, via Kongsvinger i øst og Askøy i vest, til Kirkenes i Nord.

NorBetong har hovedkontor i Oslo og eies 100% av HeidelbergCement, verdens tredje største sementprodusent og en global markedsleder innen tilslag. Gruppen er blant verdens største produsenter av byggematerialer, og er med sine rundt 59 000 ansatte i 60 land en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter.

Innenfor eierstrukturen finnes stort sett alt som er av ledende betongkompetanse i Norge pr i dag, og dette er selvfølgelig nedfelt i Betong Øst Trøndelag sin virksomhet. Våre eiere gir oss, uten tvil, styrke innenfor produktutvikling, produksjon og miljøstrategi

Vi har innført Betong Øst sin driftsmodell inn i Betong Øst Trøndelag. I praksis har dette medført en vesentlig oppbemanning på drift og teknologi, samtidig som vi har økt transportkapasiteten opp til et nivå vi er komfortable med. I praksis vil vår kunde oppleve oss som en leverandør de har tett dialog med.

Betong Øst har svært fremoverlente og innovative eiere, noe vi er trygge på vil komme til uttrykk i bransjen i mange år fremover. Betong Øst er, og skal forbli, kundens beste valg på ferdigbetong.