Vanning og tildekking

Mens du støper, skal du bruke minst mulig vann. Etterpå skal du sløse…. Bruk av herdemembran, god vanning og tildekking av betongen er viktig for å få et bra resultat.

Tørr luft, varm luft og vind fører hver for seg til stor avdamping av betongoverflaten. God etterbehandling er viktig for at betongen skal få minst mulig svinnsprekker og få herde normalt for oppnåelse av god styrke og bestandighet.

Herdemembran bør absolutt benyttes på eksponerte betongoverflater. Følg veiledningen til produktet for riktig bruk.

Påføring av herdemembran kan gjøres med trykkluftsprøyte (enkel sprøyte kjøpt hos Plantasjen eller tilsvarende).

Tildekking med plast MÅ gjøres selv om herdemembran er benyttet. Den legges etter at betongoverflaten er ferdig pusset, eller så snart plasten ikke kleber til betongen. Legger du på plasten for tidlig kan du få stygge sår i overflaten.

Hold betongen fuktig under plasten i minimum en uke!

Om det er fare for frost, må du dekke betongen med varmeisolerende matter (vintermatter) under herdingen.