Støping av gulv

Det er enkelt å støpe sitt eget gulv, særlig med Dønn Armert betong. Det sparer tid fordi armeringen er en del av betongen og du slipper å armere med jern og nett.

UNDERLAGET

Det øverste underlaget skal være drenerende masse som pukk eller grus. Tykkelse og type varierer med underlaget og belastningen. Rådfør deg med fagfolk.

Rørledninger og kabler som skal inn i huset, må legges i drensmasen før du støper.

Underlaget må komprimeres. Bruk maskin (kan leies), eller fukt med spreder og stamp med bena.

Der det er fare for telehiv, må det markisoleres.

Der det ikke er drenerende grunn, skal det være drenshull under sålen.

FORSKALING

Det vanligste er å støpe ringmur før du støper gulv. Ringmuren omkranser gulvet og tar av for lastene fra bærekonstruksjonen. Ringmuren kan forskales med tradisjonell bordforskaling, plater, elementforskaling eller ulike isolerte og uisolerte kassettforskalinger som stables opp for hånd. Ulike forskalingssystemer er å få leid. Husk regelmessig avstivning av sidene og sterke sammenføyninger i hjørnene. Sørg for at forskalingen er tett under og i skjøtene. Forskaling av sugende materialer bør forvannes. Forskalingsplater bør smøres med formolje og avsvabres.

DØNN ARMERT RINGMUR er en ferdigarmert betong som er spesialtilpasset til ringmur.

ELEMENTFORSKALING AV ISOPOR

FV140884

Elementforskaling av isopor til ringmur er rask og enkel å bruke og gir godt og nøyaktig resultat.

Forskaling av sugende materialer bør forvannes.

Sørg for at forskalingen er tett under og i alle skjøter.

Når betongen er i forskalingen, skal den bearbeides så du unngår sår og steinreir.

SÅLEN

Tykkelsen på sålen er avhengig av belastningen og grunnforholdene. Rådfør deg med fagfolk.

HERDEBETINGELSER

Bruk membranherdner, vann flere ganger om dagen og dekk med plast. Hold betongen fuktig cirka en uke etter utstøping.

Hvis det er fare for nattefrost, dekker du med plast. Ved streng frost må du bruke varmeisolerende matter.