Også vi når det blir krevet – Rena leir

Forsvaret flyttet den største leiren sin til Rena i 1996–1997, og Betong Øst hadde betongleveransene. Etterpå har vi vært med på alle utvidelsene. Omfang på oppdragene: ca 100 000 m³.