Fornybar energi – Glomma og Øvre Otta

Betong Øst var med på alle de store kraftanleggene langs Glomma fra Elverum og sørover. De ble bygd i perioden 1970–1978 og har levert fornybar energi i snart 40 år uten vedlikeholdsbehov på betongen. Omfang på oppdragene: 100 000 m³ betong.

I Øvre Otta ligger Øyberget og Framruste kraftverk. Begge er bygd i 2002–2004 med Dønn Mobil fra våre mobile betongverk som sto på anleggsområdet. Omfang på oppdragene: ca 40 000 m³.