Oslo lufthavn Gardermoen

Har du støttet deg på en søyle på Gardermoen og kjent den perfekte overflaten? Betongen kommer fra Betong Øst. Den nye hovedflyplassen var det største norske anlegget noensinne, og Betong Øst leverte store mengder betong fra tre Dønn Mobil mobile fabrikker som vi satte opp på anleggsområdet. Omfang på oppdraget: ca 600 000 m³ med topper på 43 000 m³ på én måned.