12 000 m³ lettbetong – nye A-Hus

Sykehus er svært kompliserte bygg. Til nye A-hus på Lørenskog leverte Betong Øst betong til plasstøpte vegger, flere med glideforskaling, og plattendekker med påstøp. 12 000 m³ er Stalite lettbetong med densitet på 1 850kg/m³. Plattendekkene og peikobjelkene har spennvidder på over 7 meter. Vi utførte oppdraget i samarbeid med NorBetong. Omfang på oppdraget: ca 113 000 m³.