Byggeprosjekter med Betong Øst

Se de mange spennende prosjektene Betong Øst har levert Dønn-produkter til.

12 000 m³ lettbetong – nye A-Hus

Sykehus er svært kompliserte bygg. Til nye A-hus på Lørenskog leverte Betong Øst betong til plasstøpte vegger, flere med glideforskaling, og plattendekker med påstøp. 12 000 m³ er Stalite lettbetong med densitet på 1 850kg/m³. Plattendekkene og peikobjelkene har spennvidder på over 7 meter. Vi utførte oppdraget i samarbeid med NorBetong. Omfang på oppdraget: ca 113 000 m³.
Les mer: 12 000 m³ lettbetong – nye A-Hus

Fornybar energi – Glomma og Øvre Otta

Betong Øst var med på alle de store kraftanleggene langs Glomma fra Elverum og sørover. De ble bygd i perioden 1970–1978 og har levert fornybar energi i snart 40 år uten vedlikeholdsbehov på betongen. Omfang på oppdragene: 100 000 m³ betong. I Øvre Otta ligger Øyberget og Framruste kraftverk. Begge er bygd i 2002–2004 med Dønn Mobil […]
Les mer: Fornybar energi – Glomma og Øvre Otta