DØNN Landbruk

DØNN Landbruk er en funksjonstilpasset betong som tilfredsstiller kravene i NS-EN 206 om betongens bestandighet i konstruksjoner utsatt for husdyrgjødsel.

Husdyrgjødsel inneholder kjemiske forbindelser som kan tære på betong. For å tåle disse forbindelsene må betongen være ekstra bestandig. Med konstruksjonsbetong av lavere kvalitet vil det kunne oppstå kjemiske skader som det er dyrt å utbedre.

Bruksområder

Gulv

DØNN Landbruk som skal nyttes til gulv (ikke bærende), plate på mark og lignende, kan gjerne kombineres med DØNN Armert (ferdigarmert betong med stålfiber) fra Betong Øst. Vi anbefaler imidlertid ikke DØNN Armert til forbrett, krybbe eller andre konstruksjonsdeler som er i direkte kontakt med husdyr. Dette fordi ved eventuell avskalling eller slitasje på konstruksjonen kan utstikkende stålfibre gi skade på tunge/munnparti eller andre kroppsdeler på husdyret.

DØNN Armert må disses under utlegging. Dissing er å stryke av den nyutlagte betongen slik at stålfibrene blir presset ned under betongoverflaten. Dersom fiber stikker opp, blir gulvet vondt å gå på for dyra og vanskeligere å holde rent.

DØNN Landbruk brukes også til

  • gjødselkjellere
  • siloer
  • vegger og øvrige konstruksjonsdeler

Slik bruker du DØNN Landbruk

  • DØNN Landbruk skal behandles og støpes ut på samme måte som vanlig konstruksjonsbetong.
  • Vær nøye med grunnarbeid og forberedelser. Da får du et sluttresultat med lang levetid.