Betong Øst-skolen

Betong Øst-skolen bygger kompetanse både hos kunder og ansatte.

Skolen inviterer til lokale fagdager og seminarer om aktuelle nyheter som kan bety bedre kvalitet, bedre økonomi eller begge deler på én gang.

Fagdagene er godt besøkt av entreprenører og byggherrer, for bedre kompetanse gir lønnsomme løsninger.

Kunnskap er viktig

Kursmodulene våre er tilpasset ønsker fra kundene i samarbeid med aktuelle temaer fra oss som leverandør.

Obligatorisk kompetanseutvidelse

Medarbeiderne i Betong Øst trenger solid kompetanse. Dette var i sin tid bakgrunnen for å opprette Betong Øst-skolen.

Ta kontakt med markedssjef Bjørn Kyltveit ang. Betong Øst-skolen, epost: bjorn@betongost.no