Teleskoprenne

Hydrauliske teleskoprenner har en praktisk leveringsavstand på 3-9 meter. Maksimum leveringshøyde på levering 9 meter fra bilen er 1 meter over bakkenivå der bilen står. Ta kontakt med oss for opplysninger om denne biltypen disponeres lokalt på din betongfabrikk.