Betongpumpe

Vi disponerer både rene betongpumper (tårnpumper) og pumi (betongbil påmontert betongpumpe). En pumi har en normal rekkevidde på 24-28 meter, mens våre tårnpumper har en rekkevidde på 28-42 meter. I tillegg kan det skjøtes på med rør og/eller slanger. Totalt kan rekkevidden på denne måten økes med 40-50 meter. Ved bestilling må det opplyses om eventuell behov for ekstra rør/slanger.

Ta kontakt med lokal betongfabrikk for informasjon om hvilke typer pumper som er disponible.

Se også egen veiledning vedr. pumpeleveranser.

FV140844   FV140525