Bestilling og levering

Planlegg leveransen godt på forhånd, her er noen momenter du må vurdere før du bestiller betong.

Sikkerhet rundt bilen

Betong Øst setter sikkerhet for sine ansatte og kunder i høysete. Ved levering av betong er sjåfør på betongbil og pumpe den som har det avgjørende ordet når det gjelder sikkerhet rundt bil/pumpe og dens arbeidsområde.
Les mer: Sikkerhet rundt bilen

Transportbånd

Levering med transportbånd er effektivt og fleksibelt. Du kan få betongen fordelt utover en hel flate, eller rett i forskalingen. Det er også mulig å få betongen levert inn gjennom dører eller vinduer.
Les mer: Transportbånd

Teleskoprenne

Enkelte av våre fabrikker disponerer biler med hydrauliske teleskoprenner. Disse kan levere i en radius på 180° bak bilen. Du kan få betongen fordelt utover en hel flate, eller rett i forskalingen. Det er også mulig å få betongen levert inn gjennom dører eller vinduer.
Les mer: Teleskoprenne

Betongpumpe

Vi disponerer både rene betongpumper (tårnpumper) og pumi (betongbil påmontert betongpumpe). En pumi har en normal rekkevidde på 24-28 meter, mens våre tårnpumper har en rekkevidde på 28-42 meter. I tillegg kan det skjøtes på med rør og/eller slanger.
Les mer: Betongpumpe