AF med største enkeltstøp i Vamma-prosjektet

AF Gruppen satte 25.juli i gang med den største enkeltstøpen i Vamma kraftverk. Etter 50 timer var trommetaket med 2.466 kubikkmeter betong fra Betong Øst ferdigstøpt.

Se artikkel fra Byggeindustrien: https://betongost.no/wp-content/uploads/2017/08/Byggeindustrien-Vamma.pdf